Opinia nt. PPP13

w związku z prowadzoną ewaluacja zewnętrzną prosimy Rodziców i Nauczycieli do wyrażenia swojej opinii na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w dniu 8 czerwca 2016 r.:


godz. 14.00 – 15.00 wywiad grupowy z Nauczycielami,

godz. 16.00 – 17.00 wywiad grupowy z Rodzicami.


W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej Poradni. W spotkaniu nie będą w nim uczestniczyć przedstawiciele Poradni, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe. Wypływające z uzyskanych informacji wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

 

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać działalność Poradni.