Do pobrania

Materiały i publikacje:

Broszura dla rodziców - Lęk przed koronawirusem. Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniu.

Plakat informacyjny dla rodziców ( A 4) Rozmowa z dzieckiem o epidemii.

Propozycje bajek terapeutycznych dla_dzieci.

Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie (D. Brudka).

Jestem wirus - kuzyn grypy i przeziębienia (Manuela Molina).

O wirusie, który nosił koronę (Dzieckiem Bądź).

Emocje. Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem dla starszych.

Jak przetrwać w domu dla dorosłych i młodzieży.

W jaki miły w sposób spedzać z dzieckiem czas.

JAK WSPIERAĆ DZIECI W OBLICZU W OBLICZU PANDEMII.

 

Linki do artukułów:

Nie masz co się buntować i wściekać. Masz do czynienia ze stanem wyższej konieczności.
(wywiad z dr Woydyłło)

Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem ?
(artykuł jak rozmawiać z dziećmi FDDS)Indywidualne nauczanie:

- zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania
- opinia nauczycieli do indywidualnego nauczania 
- wniosek do zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie - lekarz medycyny pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju
- zaświadczenie lekarskie do opinii o wczesnym wspomaganiu
- wniosek do zespołu orzekającego

Kształcenie specjalne
- zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego
- opinia nauczycieli do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- wniosek do zespołu orzekającego

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
- zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki
- opinia nauczycieli do zindywidualizowanej ścieżki

 

Druki poradni:

Wniosek o przesłanie dokumentacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek o wydanie informacji o wynikach_diagnozy logopedycznej.

Wniosek o wydanie opinii nowy.

Wniosek o przeprowadzenie badań

Wniosek o przekazanie teczki

 

 

Akty prawne:

 

Statut poradni

 

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm.)

 

Rozporządzenie w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające