Dzielnicowe Centrum ds. Integracji

 

 

Dzielnicowe Centrum do Spraw Integracji  (DCI)

 


Z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, od listopada 2008 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 działa Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.
Do realizacji zadań Centrum został powołany Dzielnicowy Zespół ds. Integracji, w którego skład wchodzą dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych funkcjonujących w dzielnicy Targówek, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Główne zadania Zespołu to:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole lub placówce oświatowej,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Rodziców i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do współpracy w tworzeniu optymalnych rozwiązań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb uczniów oraz do korzystania z porad i konsultacji.


Przewodnicząca Zespołu - dyrektor PPP 13 - Marzenna Czarnocka
tel.0-692 060 202

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 został powołany również koordynator DCI. Funkcję tę pełni Pani Jolanta Niksińska – psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13.


Dyżury na terenie poradni:
czwartek 17.00 – 19.00
tel.0-22 811 26 46 w. 25
Na indywidualne konsultacje zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.


Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:
Katarzyna Pachnowska