Rodzice

UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

 

 

Zadania  poradni obejmują wspomaganie wychowawczej funkcji  rodziny oraz pomoc rodzicom w  rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Udzielamy pomocy rodzicom dzieci zamieszkałych na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz uczęszczających do placówek działających na Targówku.

Zapraszamy  rodziców  zainteresowanych oceną i rozwijaniem  potencjału  dzieci i młodzieży,  borykających  się  z  trudnościami  wychowawczymi,  przeżywających problemy  rodzinne  lub  osobiste,  poszukujących  informacji   i chcących rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie.
Kontakt ze specjalistami poradni jest możliwy w godzinach pracy poradni oraz podczas dyżurów na terenie placówek (terminy uzgodnione zgodnie z potrzebami przedszkoli i szkół, informacje dostępne na terenie placówek).
W celu ułatwienia kontaktu z rodzicami pracownicy poradni pełnią również dyżury telefoniczne.

Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego


W związku z planowanym obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w dzielnicy Targówek realizowany jest projekt „SZEŚCIOLATEK W SZKOLE”, którego celem jest optymalne przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz przygotowanie szkół do nowych zadań. Patronat nad działaniami w tym zakresie objął Pan Sławomir Antonik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Specjaliści poradni współpracujący z przedszkolami i szkołami są przygotowani, by udzielić  Państwu informacji związanych z aktualnym stanem prawnym i terminami przewidywanych zmian w przepisach. Na wniosek rodziców dokonają oceny gotowości szkolnej i wskażą odpowiednie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka rozwiązania w zakresie planowania jego drogi edukacyjnej oraz możliwe formy wsparcia, w przypadku konieczności wyrównania ewentualnych trudności. Szczególnie zachęcamy do współpracy z nauczycielami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, którzy udzielą informacji na temat osiągnięć i ewentualnych czynników ryzyka w rozwoju dzieci na podstawie bieżących obserwacji pedagogicznych.

 

Materiały dla rodziców i nauczycieli.

Forum rodziców.

Rady rodziców - materiały edukacyjne.